Thi đua yêu nước và “điểm nghẽn” năng suất lao động

Năng suất lao động của Việt Nam thấp chưa hẳn vì trình độ mà là thái độ lao động (ảnh minh họa).
Năng suất lao động của Việt Nam thấp chưa hẳn vì trình độ mà là thái độ lao động (ảnh minh họa).
Năng suất lao động của Việt Nam thấp chưa hẳn vì trình độ mà là thái độ lao động (ảnh minh họa).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top