Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Thi đua yêu nước và “điểm nghẽn” năng suất lao động

Năng suất lao động của Việt Nam thấp chưa hẳn vì trình độ mà là thái độ lao động (ảnh minh họa).
Năng suất lao động của Việt Nam thấp chưa hẳn vì trình độ mà là thái độ lao động (ảnh minh họa).