Rối não với những quy định chống dịch mỗi nơi một phách

TP HCM mở cửa trở lại ngay cả những dịch vụ vốn được xem là nhạy cảm, trong khi không ít các địa phương thì nay bật mai tắt, thậm chí "linh hoạt" đến tăng động. Ảnh: Anh Tú
TP HCM mở cửa trở lại ngay cả những dịch vụ vốn được xem là nhạy cảm, trong khi không ít các địa phương thì nay bật mai tắt, thậm chí "linh hoạt" đến tăng động. Ảnh: Anh Tú
TP HCM mở cửa trở lại ngay cả những dịch vụ vốn được xem là nhạy cảm, trong khi không ít các địa phương thì nay bật mai tắt, thậm chí "linh hoạt" đến tăng động. Ảnh: Anh Tú
Lên top