Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vô tư sai phạm, cùng lắm nộp tiền...

Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh - một trong những ví dụ về hợp thức hóa sai phạm được Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng điểm mặt lần này.
Công trình Tổ hợp khách sạn Mường Thanh - một trong những ví dụ về hợp thức hóa sai phạm được Ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng điểm mặt lần này.