Phải bắt ngay giáo viên “chỉnh khóa quần”

Sau vụ hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh, dư luận có một thành ngữ mới, rất đau "Hiệu trưởng kẹo mút", và giờ, thêm một thành ngữ nữa là "Thầy giáo chỉnh khóa quần".
Sau vụ hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh, dư luận có một thành ngữ mới, rất đau "Hiệu trưởng kẹo mút", và giờ, thêm một thành ngữ nữa là "Thầy giáo chỉnh khóa quần".
Sau vụ hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh, dư luận có một thành ngữ mới, rất đau "Hiệu trưởng kẹo mút", và giờ, thêm một thành ngữ nữa là "Thầy giáo chỉnh khóa quần".
Lên top