Đại biểu Quốc hội đề xuất "thiến hóa học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh Quốc hội.
Lên top