Nâng điểm không vì tiền: Thêm một viên đạn không có đầu

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang được kết luận: không có yếu tố vụ lợi, không ai đưa nhận tiền, không vì lợi ích vật chất nào
Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang được kết luận: không có yếu tố vụ lợi, không ai đưa nhận tiền, không vì lợi ích vật chất nào
Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang được kết luận: không có yếu tố vụ lợi, không ai đưa nhận tiền, không vì lợi ích vật chất nào
Lên top