Một bài học rất đắt

Dự án Cát Linh- Hà Đông liên tục lùi tiến độ.
Dự án Cát Linh- Hà Đông liên tục lùi tiến độ.