Lãnh đạo Hà Giang cần công khai trả lời trước dư luận

Họp báo về kết quả kiểm tra điểm thi cao bất thường ở Hà Giang chiều 17.7. Ảnh: PV
Họp báo về kết quả kiểm tra điểm thi cao bất thường ở Hà Giang chiều 17.7. Ảnh: PV
Họp báo về kết quả kiểm tra điểm thi cao bất thường ở Hà Giang chiều 17.7. Ảnh: PV