Kỹ sư 4 lạng thịt và cái kính hiển vi của Bộ trưởng

Nuôi con lợn, con gà đến giờ vẫn là mưu sinh của không ít người dân, đặc biệt là trong khủng hoảng (Ảnh: Nguyễn Thanh Tú 24 tuổi, từng gây cảm hứng mạng xã hôi khi có thể thiến được trên 700 con lợn giống trong vòng 2 giờ đồng hồ/Danviet)
Nuôi con lợn, con gà đến giờ vẫn là mưu sinh của không ít người dân, đặc biệt là trong khủng hoảng (Ảnh: Nguyễn Thanh Tú 24 tuổi, từng gây cảm hứng mạng xã hôi khi có thể thiến được trên 700 con lợn giống trong vòng 2 giờ đồng hồ/Danviet)
Nuôi con lợn, con gà đến giờ vẫn là mưu sinh của không ít người dân, đặc biệt là trong khủng hoảng (Ảnh: Nguyễn Thanh Tú 24 tuổi, từng gây cảm hứng mạng xã hôi khi có thể thiến được trên 700 con lợn giống trong vòng 2 giờ đồng hồ/Danviet)
Lên top