Chuyện “lợn nuôi tiến sĩ” và những giai thoại về thầy Văn Như Cương

Phó Giáo sư Văn Như Cương và vợ.
Phó Giáo sư Văn Như Cương và vợ.