Choáng với giá thịt lợn trên 210.000 đồng/kg

Giá thịt lợn đang tiếp tục tăng nóng trên thị trường. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn đang tiếp tục tăng nóng trên thị trường. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn đang tiếp tục tăng nóng trên thị trường. Ảnh: Kh.V
Lên top