Kỷ lục 18 bộ hồ sơ thủ tục và những ngôi trường hoạt động chui

Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Lên top