Nhà trường thông báo sa thải giáo viên mầm non nhốt trẻ vào tủ

Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Hình ảnh lớp học tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point. Ảnh: Giáo dục thời đại
Lên top