Không thể tịch thu tài sản theo hướng “suy đoán có tội”

Giàu bất thường có thể bị tịch thu tài sản. Ảnh minh họa, nguồn: Doanh nhân Sài Gòn.
Giàu bất thường có thể bị tịch thu tài sản. Ảnh minh họa, nguồn: Doanh nhân Sài Gòn.
Giàu bất thường có thể bị tịch thu tài sản. Ảnh minh họa, nguồn: Doanh nhân Sài Gòn.