Giải trình nguồn gốc tài sản: “Người ta nói tài sản do bố để lại”

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định băn khoăn về việc giải trình nguồn gốc tài sản.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định băn khoăn về việc giải trình nguồn gốc tài sản.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định băn khoăn về việc giải trình nguồn gốc tài sản.
Lên top