Xác minh tài sản cán bộ: “Phần đông cử tri đang sôi sục”

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng chứng minh tài sản hợp lý hay không là rất khó.
Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng chứng minh tài sản hợp lý hay không là rất khó.
Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng chứng minh tài sản hợp lý hay không là rất khó.
Lên top