Đánh thuế 45% giá trị tài sản không rõ nguồn gốc: Có khả thi?

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, việc không loại trừ trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản là để tránh hiểu hợp pháp hoá 55% giá trị tài sản còn lại.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, việc không loại trừ trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản là để tránh hiểu hợp pháp hoá 55% giá trị tài sản còn lại.
Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, việc không loại trừ trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản là để tránh hiểu hợp pháp hoá 55% giá trị tài sản còn lại.
Lên top