Không để kéo dài tình trạng hỗn loạn tại các trạm BOT

Các phương tiện mang theo băng rôn phản đối trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng ngày 4.1. Ảnh: Tr.L.
Các phương tiện mang theo băng rôn phản đối trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng ngày 4.1. Ảnh: Tr.L.
Các phương tiện mang theo băng rôn phản đối trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng ngày 4.1. Ảnh: Tr.L.