Hotgirl Vàng Anh, hotgirl xứ Thanh

Hoàng Thùy Linh (trái) và Quỳnh Anh.
Hoàng Thùy Linh (trái) và Quỳnh Anh.