Học bổng của Thủ tướng và quỹ học bổng cho công nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng học bổng cho công nhân Cty Taekwang Vina.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng học bổng cho công nhân Cty Taekwang Vina.