Công trình lắp dựng khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỉ đồng

Công trình khẩu hiệu với 11 chữ với giá hơn 10 tỉ đồng (Ảnh Báo Hoà Bình)
Công trình khẩu hiệu với 11 chữ với giá hơn 10 tỉ đồng (Ảnh Báo Hoà Bình)
Công trình khẩu hiệu với 11 chữ với giá hơn 10 tỉ đồng (Ảnh Báo Hoà Bình)
Lên top