Quảng trường 34ha và tượng đài 1.543 tỉ sau hơn 10 năm vẫn dở dang

Dự án Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Ảnh: DIỆU ANH
Dự án Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Ảnh: DIỆU ANH
Dự án Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng đế có tổng mức đầu tư 1.543 tỉ đồng. Ảnh: DIỆU ANH
Lên top