Sao không xây luôn tượng đài... Chúa Chổm!

Một gia cảnh ở huyện 30a Phước Sơn, địa phương bỏ 14 tỉ xây tượng đài "vì nguyện vọng của dân". Ảnh Thanh Chung/LĐO
Một gia cảnh ở huyện 30a Phước Sơn, địa phương bỏ 14 tỉ xây tượng đài "vì nguyện vọng của dân". Ảnh Thanh Chung/LĐO
Một gia cảnh ở huyện 30a Phước Sơn, địa phương bỏ 14 tỉ xây tượng đài "vì nguyện vọng của dân". Ảnh Thanh Chung/LĐO
Lên top