Hãy mua lại sự vô lý mà dân đang phải chịu

Mỗi lần BOT Cai Lậy thu phí trở lại là tài xế liền gây áp lực yêu cầu xả trạm. Ảnh: Nhật Hồ.
Mỗi lần BOT Cai Lậy thu phí trở lại là tài xế liền gây áp lực yêu cầu xả trạm. Ảnh: Nhật Hồ.