Tuyệt đối không để BOT Cai Lậy thành điểm nóng

BOT Cai Lậy lúc hơn 23 giờ ngày 3.12. Ảnh: Kỳ Quan
BOT Cai Lậy lúc hơn 23 giờ ngày 3.12. Ảnh: Kỳ Quan