Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ghi âm, ghi hình và sự hiện diện của luật sư