Phải trả tiền nhuận bút khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại

Ảnh minh họa (VGP)
Ảnh minh họa (VGP)