Gắn kết sức mạnh nội lực, xóa khoảng cách với thế giới

Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Báo Bình Phước
Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Báo Bình Phước
Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Báo Bình Phước