Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gắn kết sức mạnh nội lực, xóa khoảng cách với thế giới

Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Báo Bình Phước
Một góc thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Ảnh: Báo Bình Phước