Đừng kỳ thị F0, họ là bệnh nhân, không phải là tội đồ

Cách ly F0 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Cách ly F0 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Cách ly F0 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Lên top