Đừng để học sinh hoang tưởng mình là "thần đồng khoa học"

Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật Ảnh LĐO
Lên top