Dọn BOT “nhầm chỗ”: Mất thêm 3 tỉ dọn rác

Các trạm BOT chậm tháo gỡ đang trở thành những điểm nóng TNGT. Hình ảnh tai nạn tại BOT Cầu Rác ngày 28.4 vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn
Các trạm BOT chậm tháo gỡ đang trở thành những điểm nóng TNGT. Hình ảnh tai nạn tại BOT Cầu Rác ngày 28.4 vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn
Các trạm BOT chậm tháo gỡ đang trở thành những điểm nóng TNGT. Hình ảnh tai nạn tại BOT Cầu Rác ngày 28.4 vừa qua. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top