Dân cũng không hài lòng như Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại hội nghị. Ảnh: Vietnamnet.