Khi Bộ trưởng GTVT kêu chuyện tiền ít, đường xấu

Ảnh: kinhtevadubao.
Ảnh: kinhtevadubao.
Ảnh: kinhtevadubao.