Đà Nẵng công khai quỹ đất, lợi cả đôi đường

Hàng vạn lô đất mới hình thành tại Đà Nẵng còn tình trạng bỏ trống. Ảnh: Thanh Hải
Hàng vạn lô đất mới hình thành tại Đà Nẵng còn tình trạng bỏ trống. Ảnh: Thanh Hải
Hàng vạn lô đất mới hình thành tại Đà Nẵng còn tình trạng bỏ trống. Ảnh: Thanh Hải
Lên top