Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

Chính quyền Đà Nẵng thua trong vụ kiện huỷ kết quả đấu giá đất tại khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt với Công ty Vipico. Ảnh: KH
Chính quyền Đà Nẵng thua trong vụ kiện huỷ kết quả đấu giá đất tại khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt với Công ty Vipico. Ảnh: KH
Chính quyền Đà Nẵng thua trong vụ kiện huỷ kết quả đấu giá đất tại khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt với Công ty Vipico. Ảnh: KH
Lên top