Có con người tốt thì sẽ chọn được nhà thầu tốt, công nghệ tốt

Lên top