Dự án đường sắt đô thị ga Hà Nội : Phải nhìn vào nhu cầu của tương lai

Đào hầm Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn trước cửa ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Đào hầm Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn trước cửa ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Đào hầm Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn trước cửa ga Hà Nội. Ảnh: ĐT
Lên top