Chó là bạn, và là thực phẩm?

Ăn thịt chó làm bùng phát nạn trộm chó? Lập luận hoàn toàn ngụy biện. Nó giống logic phải cấm đeo nữ trang, dùng điện thoại, vì làm bùng phát nạn cướp giật.
Ăn thịt chó làm bùng phát nạn trộm chó? Lập luận hoàn toàn ngụy biện. Nó giống logic phải cấm đeo nữ trang, dùng điện thoại, vì làm bùng phát nạn cướp giật.
Ăn thịt chó làm bùng phát nạn trộm chó? Lập luận hoàn toàn ngụy biện. Nó giống logic phải cấm đeo nữ trang, dùng điện thoại, vì làm bùng phát nạn cướp giật.
Lên top