Chủ quán thịt chó kiêm luôn đi trộm chó

Tân và Tự tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Tân và Tự tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Tân và Tự tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top