Cần có làn riêng cho taxi công nghệ trong sân bay Tân Sơn Nhất

Khu vực làn A sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng
Khu vực làn A sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng
Khu vực làn A sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng
Lên top