Chuyển đổi đường lăn và vị trí đỗ tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh LĐo
Sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh LĐo
Sửa chữa đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh LĐo
Lên top