Phân làn xe Tân Sơn Nhất: Như lùa cá vào rọ

Xe công nghệ bị lùa "lên giời", khách hàng phải bê vác leo tầng và đón xe trong những cái hầm- trong nhà xe Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Xe công nghệ bị lùa "lên giời", khách hàng phải bê vác leo tầng và đón xe trong những cái hầm- trong nhà xe Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Xe công nghệ bị lùa "lên giời", khách hàng phải bê vác leo tầng và đón xe trong những cái hầm- trong nhà xe Tân Sơn Nhất. Ảnh: Minh Quân
Lên top