Cảm ơn thầy Nhạ, nhưng cũng xin nhắc thầy Bộ trưởng

Bộ trưởng Phùng Quang Nhạ thăm Đinh Văn K'Rể. Ảnh: Dân trí
Bộ trưởng Phùng Quang Nhạ thăm Đinh Văn K'Rể. Ảnh: Dân trí
Bộ trưởng Phùng Quang Nhạ thăm Đinh Văn K'Rể. Ảnh: Dân trí