Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ GDĐT vào cuộc tìm hiểu

Bộ GDĐT vừa làm việc với huyện Krông Pắk về vụ 500 giáo viên mất việc.
Bộ GDĐT vừa làm việc với huyện Krông Pắk về vụ 500 giáo viên mất việc.