Phụ huynh hành hung giáo viên, gieo mầm bạo lực lên con trẻ”

Thời gian qua, xảy ra liên tiếp những vụ phụ huynh hành hung giáo viên, 
giáo viên bạo hành học sinh khiến dư luận xã hội bức xúc.
Thời gian qua, xảy ra liên tiếp những vụ phụ huynh hành hung giáo viên, giáo viên bạo hành học sinh khiến dư luận xã hội bức xúc.