30 phút bão: 253 cột điện bị hạ đo ván

Một cột điện bị đổ theo kiểu "tiện ngang" trong bão số 5. Ảnh Hữu Long/LĐO
Một cột điện bị đổ theo kiểu "tiện ngang" trong bão số 5. Ảnh Hữu Long/LĐO
Một cột điện bị đổ theo kiểu "tiện ngang" trong bão số 5. Ảnh Hữu Long/LĐO
Lên top