90% khách hàng ở Thừa Thiên Huế sẽ có điện trong tối 19.9

Trong tối 19.9, 90% khách hàng ở Thừa Thiên Huế sẽ có điện trở lại. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Trong tối 19.9, 90% khách hàng ở Thừa Thiên Huế sẽ có điện trở lại. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Trong tối 19.9, 90% khách hàng ở Thừa Thiên Huế sẽ có điện trở lại. Ảnh: PC Thừa Thiên Huế.
Lên top