Xâm nhập trường gà lớn nhất Tây Nguyên

Dân cáp độ đang quây vòng tròn tại sới gà để cá cược. Ảnh: KHÁNH BĂNG (cắt từ Clip)
Dân cáp độ đang quây vòng tròn tại sới gà để cá cược. Ảnh: KHÁNH BĂNG (cắt từ Clip)
Dân cáp độ đang quây vòng tròn tại sới gà để cá cược. Ảnh: KHÁNH BĂNG (cắt từ Clip)
Lên top