Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xâm nhập trường gà lớn nhất Tây Nguyên

Dân cáp độ đang quây vòng tròn tại sới gà để cá cược. Ảnh: KHÁNH BĂNG (cắt từ Clip)
Dân cáp độ đang quây vòng tròn tại sới gà để cá cược. Ảnh: KHÁNH BĂNG (cắt từ Clip)