Vân Phong hỗn loạn theo những cơn “sốt” đất

Những hồ tôm ở xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh) cũng bị dân san lấp để bán.
Những hồ tôm ở xã Vạn Thạnh (Vạn Ninh) cũng bị dân san lấp để bán.