Tự tin đi thi tay nghề thế giới

Trần Nguyễn Bá Phước được tập huấn tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Olympic Samsung. Doãn Minh Tiến (trái) và Nguyễn Thuận Hải vẫn miệt mài tập luyện cho kỳ thi. Ảnh: Q.P - SS
Trần Nguyễn Bá Phước được tập huấn tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng Olympic Samsung. Doãn Minh Tiến (trái) và Nguyễn Thuận Hải vẫn miệt mài tập luyện cho kỳ thi. Ảnh: Q.P - SS